ЗА ФИРМАТА

КамТехКом EООД София притежава собствена производствена база в кв. Долни Богров - София с технологично оборудване, машини за специфичното производство на материали, съоръжения и резервни части за контактна мрежа на трамваен, тролейбусен и железопътен транспорт, стенд за изпитвания на готова продукция, складова база и собствен транспорт.

В нея се произвеждат както големи конструкции като стълбове, ферми, ригели и билбордове, така и всички видове клеми, лостове, втулки и болтове.

Персоналът е обучен и познава високите изисквания към своята продукция.

Осигурява комплексна доставка на материали и продукция до клиента.

Има своя проектантска и конструкторска дейност.

© 2021 КамТехКом EООД | Всички права запазени!